Værdier

E660105A-D35A-430D-AEC7-7BD9FDFFB9E3I min terapi arbejder jeg ud fra værdierne:

Åbenhed – det vil i terapien sige:

  • At jeg møder dig med et fordomsfrit og åbent sind
  • At vi i fællesskab afsøger muligheder og potentialer, og at det til enhver tid er DIN vej og proces, der er det afgørende

Nærvær – som i terapien betyder:

  • At du kan forvente, at jeg er fuldt og helt til stede, koncentreret om dig
  • At jeg arbejder ud fra det, der sker her og nu, i rummet imellem os.

Ægthed – som er din garanti for:

  • At jeg lever, arbejder og kommunikerer fra hjertet
  • At du får ærlig respons på dine spørgsmål og væren, men altid med udgangpunkt i hjertet

Glød – som for mig repræsenterer:

  • Liv – at være levende i mig selv og i det arbejde, jeg udfører. At der er bevægelse, flow og mulighed for udvikling
  • Kraft – at der er styrke i mig og i mit arbejde, så der både er en sikker støtte i din proces og mulighed for at “låne” styrke til at gå videre
  • Varme og ro – at du bliver mødt af en udstrålende varme fra et roligt, men livfuldt sted.

Comments are closed