Om mig

Et af mine håb i livet er at opnå livsvisdom. Det kræver levet liv og bevidst arbejde. Mit stadige, bevidste arbejde har fundet sted siden 2006 og indbefatter:

  • biografiarbejde
  • forholdet til mine personlige relationer
  • uddannelsen som ID-psykoterapeut og andre aktiviteter i ID Academy regi
  • deltagelse i danseworkshopper og -aftener med Dancing Your Spirit og School of Movement Medicine
  • kurser på Vækstcenteret i Nørre Snede
  • drømme- og meditationsforløb med dybdepsykolog, Lars Søndergaard
  • regelmæssig meditation og egenterapi

Min baggrund og de tidligere år

Nogle af mine grundværdier har jeg fra mine 12 års skolegang på en Rudolf Steiner skole. Her fik jeg rodfæstet, at alle har værdi, at alle har noget, de er gode til – og noget de ikke magter så godt. Det har givet mig et fundament af respekt over for alle, som jeg har taget med mig i mit voksenliv.

Jeg er uddannet Cand. Mag. i dansk og sprogvidenskab og har i mange år arbejdet som indvandrerlærer. Her har jeg haft glæde af netop respekten for alle og samtidig anvendt min evne til at færdes fordomsfrit i en mangfoldig verden med forståelse for de mange forskelligartede verdenssyn – og livsskæbner, som man møder i den sammenhæng.

Ud over mit virke som psykoterapeut arbejder jeg som udviklingskonsulent inden for feltet sproglæring og digitale medier. Et felt, hvor jeg stræber mod at yde støtte og bidrage til udvikling ved at være lyttende og tage udgangspunkt i den/de enkeltes behov.

Det samme grundlag vil ligge som en base i mine sessioner, hvor du vil blive set ud fra alle livets dimensioner og perspektiver og mødt med holdninger (hvor du ønsker det), men aldrig domme.

Ønsker du at vide mere om min erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige baggrund, så klik på linket til Linkedin.

Comments are closed