Essents

Facebook-imageEssents er en gammel staveform af “essens”.

Via vores fælles arbejde ønsker jeg at bidrage til, at du bevæger dig et eller flere skridt nærmere din essens.  Den du er, når du ikke er bundet af forestillinger om dig selv. Forestillinger, der er opbygget via tilpasning til det samfund du lever i, den familie, du er del af, og de gruppesammenhænge, du indgår i. Og den du er, når du ikke er bundet til handleformer, som du har tillagt dig gennem din opvækst, fordi de har vist sig nyttige i en beskyttelse af dig selv.

Efterhånden som disse mere eller mindre faste former løsner sig, vil du nærme dig din essens og dermed nå en friere, dybere og mere tilfredsstillende oplevelse af livet.

Comments are closed