Terapien

IMG_1143

Det kan du få ud af terapi

Terapi er en mulighed for livsvækst.

I terapien kan du få hjælp til at udrede tråde, der måske har forviklet sig som garnet fra et garnnøgle. Du kan få hjælp til at løse et virvar af knuder op og skabe klare billeder og dermed en mere klar retning i dit liv.

Ting, der sidder urokkeligt fast, kan du få hjælp til at få i bevægelse igen. Ting kan løsne sig – i dig – og i dit liv.

Måske oplever du, hvordan alting for et øjeblik lægger sig til rette som puslespilsbrikker, der langsomt hvirvler gennem luften for så alle at falde til på deres rette plads – på rette tidspunkt.

I vores møde får du plads til at være præcis, som du er.  Der er ikke behov for at foregive noget – at være stærkere, gladere, mere perfekt, end du er. Der er ikke noget, du skal leve op til. Ikke noget rigtigt og ikke noget forkert. Målet er at finde den rette vej for dig – din vej.

I vores møde får du rum til at være sorgfuld, angst, vred eller hvilke følelser, der nu er svære for dig. Du bliver mødt i din glæde, anerkendt for dine ressourcer og dine styrker. Mødt og anerkendt, så du bliver endnu bedre til at bruge kvaliteterne i dit liv. De mere tunge følelser får du hjælp til at forvandle, så de bliver til gaver i dit liv – som du dermed ligeledes kan gå ud og gøre brug af.

BlomstTing, vi kan arbejde med

Nogle af de ting, det måske kan være relevant for dig at arbejde med i terapien, er:

 • Relationer – der ikke har den kvalitet, du ønsker
 • Følelser – der forstyrrer din ro og balance
 • Tanker om dig selv, andre eller verden, der er begrænsende for dit liv
 • Livssituationer og problematikker, der dukker op igen og igen
 • Ting i dit liv, som du har svært ved at forlige dig med
 • Aktuelle livskriser
 • Sorg
 • Stress
 • Chok
 • Traumer

Sådan former et forløb og en terapitime sig:

Jeg vil til enhver tid tilrettelægge terapien, så den passer til netop dig og de emner, du ønsker at arbejde med.
Det bærende element vil være samtale.
Øvrige elementer, der kan indgå er: drømme, tegning, meditative øvelser og kropsarbejde.

I vores første session vil jeg spørge ind til det aktuelle, der har bragt dig til mig, til dit livsforløb og dine evt. tidligere erfaringer med terapi.
Det bliver grundlaget for vores videre arbejde.

Jeg vil som oftest give dig forslag til arbejde mellem de enkelte terapitimer.
Terapitimerne ligger typisk med et interval mellem 1 og 3 uger.
Antallet af sessioner afhænger af dit arbejdsområde.

Forløbet afsluttes med en status.
Her ser vi i fællesskab på, hvad vi har arbejdet med, dit udbytte og evt. ting, du fortsat kan have som et opmærksomheds- og arbejdsområde.

IMG_1431Baggrunden for mit arbejde

Jeg arbejder inden for en integral ramme.

Det vil sige, at jeg arbejder helhedsorienteret. Samtidig arbejder jeg inden for en sammenhængende forståelsesramme, der inkluderer såvel forskellige psykologiske og spirituelle teorier som psykoterapeutiske metoder.

I den integrale psykoterapi arbejdes der overordnet inden for 5 aspekter:

 • Dimensioner og perspektiver – målet er her at balancere og skabe helhedsløsninger i forhold til fire perspektiver:
  • din indre, subjektive oplevelsesverden (dine tanker, følelser m.v.)
  • den objektive del af dig (din adfærd, din krop mv.)
  • den kollektive sammenhæng, du indgår i (med familie, venner, kolleger, samfund mv.)
  • den objektive ramme, der er for dit liv (samfundsregler og institutioner, arbejdsplads, familiestruktur mv.
 • IMG_0386Udviklingsområder – her er opfattelsen, at vi udvikler os inden for forskellige områder (fx mentalt, moralsk, følelsesmæssigt). Målet med integral psykoterapi er at bidrage til udvikling inden for flest mulig områder og at have bevidsthed omkring områder, der måske særligt har behov for udvikling.
 • Udviklingsstadier – Inden for alle udviklingsområder er der mulighed for stadig vækst. Målet med den integrale terapi er at medvirke til, at du som individ når stadig højere udviklingsniveauer og ikke blot bliver mere velfungerende på det niveau, du allerede befinder dig.
 • Tilstande – referer bl.a. til de følelsesmæsssige tilstande vi gennemgår i løbet af en dag og over tid. I den integrale terapi arbejder vi blandt andet med at blive i stand til at rumme følelser – hvad end, de måtte være. Vi arbejder med at skabe bevidsthed om, at følelserne hele tiden er i forandring. Og vi ønsker at bidrage til, at du ikke bliver fanget af dine følelser, men i højere grad kan være den, der har kontrol over dem.
 • Typer – hver af os er unik, men samtidig repræsentant for en given type af personlighed med gængse karakteristika. Viden omkring forskellige personlighedstyper er en del af den integrale terapi. Vi bringer blandt andet denne viden i spil for at tilpasse terapien på bedst mulige vis i forhold til netop dig. Min særlige viden om typer ligger inden for Enneagrammet.

Comments are closed